* Nam cao 1m68, ngoại hình khá

* Lịch sử, ân cần với mọi người

* Thực hiện theo qui trình kiểm soát an ninh

* Ngủ tại Ngân hàng

* Chế độ theo qui định nhà nước