+ Nam, Ngoai hinh kha, cao 1m68

+ Vui vẻ, hoạt bát

+ Có nhà trọ miễn phí cho nhân viên

+ Ứng trước tiền ăn

+ Chế độ khác theo qui đinh Nhà nước